Bilik Fondu tesis edildi
07 May 2014 Çərşənbə 18:13
Bilik Fondu tesis edilmesi haqqında Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Eliyev ferman imzalayıb.
Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun tesis edilmesi haqqında Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham eliyev ferman imzalayıb.

ANS PRESS-in melumatına göre, fermanda deyilir:

"Müasir informasiya cemiyyetinin ve biliklere esaslanan iqtisadiyyatın teleblerini nezere alaraq, elmi-texniki, sosial-iqtisadi, humanitar biliklerin artırılması, azerbaycançılıq mefkuresi zemininde milli-menevi, dini deyerlerin tebliği, ekoloji tefekkürün formalaşdırılması, Azerbaycan dövletinin daxili ve xarici siyasetinin, ölkede aparılan sosial-iqtisadi, medeni quruculuq proseslerinin mahiyyetinin ictimaiyyete çatdırılması meqsedi ile Azerbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddesinin 32-ci bendini rehber tutaraq qerara alıram:

1. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu yaradılsın.
2. “Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Nizamnamesi” tesdiq edilsin.
3. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun işçilerinin say heddi 20 ştat vahidi müeyyen edilsin.
4. Azerbaycan Respublikasının Nazirler kabineti:
4.1. Azerbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fermana uyğunlaşdırılmasına dair tekliflerini üç ay müddetinde hazırlayıb Azerbaycan Respublikasının Prezidentine teqdim etsin;
4.2. Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fermana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddetinde temin edib Azerbaycan Respublikasının Prezidentine melumat versin;
4.3. merkezi icra hakimiyyeti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fermana uyğunlaşdırılmasını nezaretde saxlasın ve bunun icrası barede üç ay müddetinde Azerbaycan Respublikasının Prezidentine melumat versin;
4.4. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun xercler smetasını, ştat cedvelini ve işçilerinin aylıq vezife maaşlarını bir ay müddetinde tesdiq edib Azerbaycan Respublikasının Prezidentine melumat versin;
4.5. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun fealiyyetinin teşkili ile bağlı zeruri maliyye ve maddi-texniki teminat meselelerini hell etsin;
4.6. bu Fermandan ireli gelen diger meseleleri hell etsin.
5. Azerbaycan Respublikasının edliyye Nazirliyi Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun dövlet qeydiyyatına alınmasını bir ay müddetinde temin etsin".

Qeyd edek ki, elmi-texniki nailiyyetlerin insan heyatına süretle daxil olduğu, qloballaşma meyllerinin geniş vüset aldığı müasir dövrde Azerbaycan cemiyyetinde müxtelif elm saheleri üzre biliklerin artırılması ve reqabetedayanıqlı insan kapitalının formalaşdırılması mühüm ehemiyyet kesb edir.

Davamlı sosial-iqtisadi inkişafın temin edilmesi, hüquqi dövlet ve vetendaş cemiyyeti quruculuğunun süretlendirilmesi fasilesiz tehsil konsepsiyasını gerçekleşdirmek ve mütereqqi maarifçilik enenelerini davam etdirmek sahesinde yeni semereli mexanizmlerin yaradılmasını şertlendirir.


DOSTLARINLA PAYLAŞ:

oyunlar