Fazil Memmedov Avropa İttifaqına teşekkür etdi
24 Sentyabr 2014 Çərşənbə 11:06
Vergiler naziri Fazil Memmedov Tvinninq layihesinin heyata keçirilmesine yardımçı olan Avropa İttifaqına minnetdarlığını bildirib.
Bu gün Bakıda Avropa İttifaqının Qonşuluq Siyaseti çerçivesinde “İnsan resurslarının inkişafı sahesinde Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyine destek” Tvinninq layihesi teqdim olunması hesr edilen tedbir keçirilib.

ANS PRESS-in melumatına göre, Azerbaycan Respublikasının vergiler naziri Fazil Memmedov teqdimat merasimini giriş sözü ile açaraq, Tvinninq layihesinin heyata keçirilmesine yardımçı olan Avropa İttifaqına, onun Azerbaycandakı nümayendeliyine minnetdarlığını bildirib.

Daha sonra çıxış eden nazir müavini Sahib elekberov qeyd edib ki, Vergiler Nazirliyi milli vergi qanunvericiliyinin ve vergi inzibatçılığının tekmilleşdirilmesine xüsusi önem verir ve daim bu sahede mövcud olan qabaqcıl beynelxalq tecrübeni öyrenerek öz işini yüksek dünya ve Avropa standartları seviyyesinde qurmağa çalışır. Son iller bu meqsedle bir sıra iri layiheler reallaşdırılıb ki, bunlar da ölke prezidenti İlham eliyevin rehberliyi ile ölkemizde heyata keçirilen modernizasiya siyasetinin göstericisidir. İnsan resurslarının idare olunması hemişe prioritet meselelerden hesab edilir ve Vergiler Nazirliyi insan resurslarından semereli istifade olunmasını temin etmek meqsedile hele 2004-cü ilde «Dövlet vergi orqanlarında insan resurslarının inkişafı strategiyasının Konsepsiyası»nı qebul edib.

Konsepsiyada eksini tapmış hedeflere çatmaq üçün hem daxili, hem de kenar menbeler hesabına insan resurslarının sistemli şekilde inkişafının uzunmüddetli strategiyasının hazırlanmasının vacibliyini vurğulayan nazir müavini bildirib ki, işçilerin bilikleri menimsemesi, onların motivasiyasının stimullaşdırılması ve peşekar karyera yükselişinin temin olunması üçün şeffaflıq ve azad reqabet prinsipleri esasında formalaşan, müasir teleblere ve geleceye yönelmiş tenzimleyici normativler ve qaydalar işlenib hazırlanmalıdır.

Tedbirde Avropa İttifaqının Azerbaycan nümayendeliyinin rehberi, sefir Malena Mard, Avropa İttifaqı terefinden layihe rehberleri - İspaniya Maliyye Nazirliyinin Vergi araşdırmaları merkezinin rehberi Qonzalo Qomez de Liano ve Fransanın Maliyye Nazirliyinin Şerq Regional Vergi idaresinin rehberi Noel Klaudon, layihenin rezident tvinnninq meslehetçisi xanım Pilar de Enterria, Vergiler Nazirliyi terefinden layihenin rehberi, vergiler nazirinin müşaviri Asef esedov çıxış edibler.

Tvinninq layihesinin 2014-cü ilin sentyabr ayının 1-den başlayaraq İspaniya ve Fransanın Vergi Administrasiyaları ile birge 2 il müddetinde heyata keçirilmesi nezerde tutulur. Avropa Komissiyası ekspertlerinin reylerine esasen, onun tetbiqi sayesinde üç esas netice elde olunacaq. Birincisi, İnsan resurslarının uzunmüddetli ve çoxmeqsedli İnkişaf Strategiyası ve İnkişaf Planı hazırlanacaq. İkincisi, Vergiler Nazirliyinin insan resurslarının inkişafını ve semereli idareetmesinin temin edilmesi üçün tenzimleyici rol oynayan en müasir normativ qaydalar ve metodoloji rehberlikler toplusu hazırlanacaq ve tetbiq edilecek. Üçüncüsü ise İnsan resurslarının uzunmüddetli İnkişaf Strategiyası ve Tedbirler Planına uyğun olaraq, işçi heyetinin peşekarlıq seviyyesinin daim artırılmasını temin etmek üçün Avropa İttifaqının en müasir tecrübesine uyğun ve müasir informasiya texnologiyalarına esaslanan dayanıqlı tehsil ve çoxpilleli treninq sistemi tetbiq edilecek.

Tedbirde Avropa İttifaqının, BMT-nin, Dünya Bankının, Beynelxalq Maliyye Korporasiyasının Azerbaycandakı nümayendeleri, Milli Meclisin deputatları, dövlet qurumlarının, qeyri-hökumet teşkilatlarının, ali tehsil müessiselerinin ve kütlevi informasiya vasitelerinin nümayendeleri iştirak edibler.


DOSTLARINLA PAYLAŞ:

oyunlar