Azer Nağıyev Naxçıvan MR Vergiler naziri teyin edilib
23 İyun 2017 Cümə 02:03
Naxçıvan MR Ali Meclisinin Sedri Vasif Talıbov terefinden imzalanan serencamla Azer Nağıyev Vergiler naziri teyin edilib.
Naxçıvan MR Ali Meclisinin Sedri Vasif Talıbov yeni serencam imzalayıb. 2017-ci il 22 iyun tarixli serencamla Azer Nağıyev Naxçıvan MR Vergiler naziri teyin edilib.

Naxçıvan Ali Meclis Sedri Vasif Talıbovun 22 İyun tarixli diger serencamı ile Ali Mahmudov Naxçıvan Vergiler naziri vezifesinden azad olunub.

Azer Nağıyev bu tarixe qeder Naxçıvan Şeher Vergiler İdaresinin reisi vezifesinde çalışıb.
 
Nahçıvan şehri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Nahçıvan Azerbaycan'ın en eski şehirlerinden biridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda Nahçıvan'da e. e. II-I minilliklere ait maddi kültür örnekleri bulunmuştur. Ortadoğu'nun öncü kültür merkezleri ile coğrafi yakınlıkta olan Nahçivan kültürü buradaki aşiretlerin hayatına çok büyük tesir göstermiş, bölgede erken şehir kültürü ve sınıflı toplumun belirtileri daha sık meydana çıkmıştır.
Nahçıvan şehri hakkında yazılı kaynaklardaki ilk bilgiyi tarihçi Josef Flaviy (e. E. I yy) ve Yunan coğrafyacısı Klavdi Batlamyus kendisinin «Coğrafya» eserinde bildirdi. Aynı eserde Nahçıvan'ın adı «Naksuana" olarak kutlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, Naksuana Nahçıvan sözünün fonetik seçeneği değildir. Yunan ve Romalıların dilinde fışıltılı sesler ç, c, s, j olmadığından onlar Naxçıvanı Naksuana adlandırmışlar.
Şehir hakkında ortaçağ Arap ve Fars kaynaklarına göre (İbn Xordadbeh, El-Biruni, Bakuvi vb. Tarafından) kentin adı Neşave, Neqçuvan şeklinde işlenmiştir. Bazı kaynaklarda ise (Muhammed Nakhchivani, Hamdullah Kazvini, Evliya Çelebi ve b.) Arasında mevcut olan, fakat bilimsel temeli olmayan değerlendirmelere göre Nahçıvan toponiminin anlamı efsanevi Nuh peygamberin adı ile bağlıdır, yani Nuhçuvan, Nuh'un yurdu.
Nahçıvan e. e. IX-VI yüzyıllarda Manna, sonra ise Med devletlerinin terkibinde olmuş, e. e. 550 yılında Midiyanın yıkıma uğramasından sonra ehemeniler İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir. Yakın ve Orta Doğu'nun ticaret yollarının kavşağında bulunan Nahçıvan ehemeniler İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra e. e. IV yüzyılın sonlarından e. e. I yüzyılın birinci yarısınadek Atropatena devletinin terkibinde olmuştur. Yakın ve Orta Doğu'da önemli zanaat, ticaret ve kültür merkezine dönüştürülen Nahçıvan'ın Küçük Asya ülkeleri ile, İran'ın, Gürcistan'ın şehirleri ile ve Karadeniz limanları ile ticaret ilişkisi vardı.


DOSTLARINLA PAYLAŞ:

oyunlar