Rusiya vetendaşlığını nece almaq olar?
21 May 2014 Çərşənbə 16:37
Rusiyanın Azerbaycandakı sefirliyi çoxsaylı müracietlerle elaqedar Rusiya vetendaşlığının verilmesi proseduruna edilen deyişikliklerle bağlı melumat yayıb.
Müvafiq deyişiklikler Rusiya erazisinde yaşayan ve rus dilini bilen ecnebiler, habele vetendaşlığı olmayan şexsler üçün Rusiya vetendaşlığına qebulu qaydalarının sadeleşdirilmesini nezerde tutur.
esas şertlerden biri odur ki, hemin şexsler öz ölkelerinin vetendaşlığından imtina etmelidir.

Yeni qanun hemçinin özünün ya yaxın qohumlarının vaxtile Rusiyada, yaxud da Rusiya imperiyası ve SSRİ erazisinde yaşamış ve rus dilini bilen şexslere aiddir.

Xarici vetendaşın yaxud da vetendaşlığı olmayan şexsin rus dilini hansı seviyyede bilmesi xüsusi komissiya terefinden müsabiqe yolu ile müeyyen edilir. Bu komissiya Rusiya Federal Miqrasiya Xidmeti terefinden yaradılır.

eslinde bu yenilikler Azerbaycan esilli şexsler üçün ne ved edir?
eger evveller müveqqeti ya daimi yaşayış icazesi esasında Rusiyada yaşayan Azerbaycan vetendaşı (milliyyetinden asılı olmayaraq) müeyyen iller ötdükden sonra Rusiya vetendaşlığını ala bilirdise, yeni qaydalara esasen hemin şexs rus dili daşıyıcısı kimi tanındıqdan derhal sonra Rusiya vetendaşlığını almaq üçün müvafiq orqana müraciet ede biler. Bele olan halda Azerbaycan vetendaşlığından imtina mütleqdir.

Qanuna edilmiş deyişiklikler hemçinin Rusiya Federasiyasından kenarda yaşayan, vaxtile özleri yaxud yaxın qohumları Rusiyada, yaxud da Rusiya imperiyası ve SSRİ erazisinde yaşamış ve rus dilini bilen şexslere Rusiya vetendaşlığını almaq imkanı verir.

Bele olan halda Azerbaycan vetendaşı Rusiyaya gelmeli, müvafiq komissiya terefinden teşkil olunan müsabiqeden (rus dili bilikleri seviyyesinin yoxlanılması) keçmeli ve vaxtile özünün yaxud yaxın qohumlarının Rusiyada, yaxud da Rusiya imperiyası ve SSRİ erazisinde yaşadığını tesdiq eden senedleri teqdim etmelidir. Rusiya vetendaşlığını elde etmek isteyen şexs lazımi senedlerin toplanması ile özü meşğul olmalıdır.

Bütün prosedurlardan uğurla keçeceyi teqdirde, Azerbaycan vetendaşı Rusiyada 3 il müddetine yaşamaq hüququ veren sened elde edir. Növbeti 2 il erzinde hemin şexs Rusiya vetendaşlığına qebul üçün müraciet etmelidir. Bu halda Azerbaycan vetendaşlığından çıxmaq mütleqdir.

Rusiya vetendaşlığının verilmesi proseduruna edilmiş bu deyişiklikler yalnız Rusiya erazisinde Federal Miqrasiya Xidmetinin orqanları terefinden heyata keçirilir.

Rusiyanın xaricdeki konsulluq nümayendelikleri ise Rusiya vetendaşı olmaq isteyen aşağıdakı şexslerden müracietler qebul etmekde davam edir:

en azı valideynlerden biri Rusiya vetendaşı olmalı ve Rusiya erazisinde yaşamalı;
SSRİ vetendaşlığına malik olmuş, SSRİ terkibine daxil olan respublikalarda yaşamış ve yaşamaqda davam eden, bu ölkelerin vetendaşlığını almayan ve neticede vetendaşlığı olmayan şexslere çevrilmiş insanlar SSRİ terkibine daxil olmuş respublikaların vetendaşları olan, 2002-ci ilin iyulun 1-den sonra Rusiyanın tehsil müessiselerinde orta yaxud da ali peşe tehsili almış şexsler.


DOSTLARINLA PAYLAŞ:

oyunlar